SUNDHEDS-siden indeholder forklaringer til de forskellige forkortelser; såsom

HD - AD - PRA  DNA testet og fri via forældredyrene osv..

Alle vores hunde skal opfylde de til enhver tid gældende sundhedskrav fra Dansk retriever klub - DRK , som er underlagt Dansk Kennel klub - DKK -  før de kan indgå i kennel Sweetwater's avlsprogram.

 

Hofteledsdysplasi (HD)


Hvad er HD?
HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt.

Typiske symptomer er, at hunden har svært ved at rejse sig op, er slinger i bagkroppen og sætter sig hurtigt ned, når den ikke er i bevægelse.
 
Arvegangen er polygenetisk dvs. at flere forskellige gener afgør, hvorvidt en hund er disponeret for at udvikle lidelsen. Hvis hunden er arveligt disponeret, har den stor risiko for at udvikle HD, især hvis den udsættes for negative miljøpåvirkninger som forkert fodring, overdreven motion eller hurtig vækst.

Afkom kan kun stambogsføres hvis begge forældre før parring er HD-fotograferede og har en officiel HD-status registreret i Dansk Kennel klub.
 

Albueledsdysplasi (AD)


AD står for albueledsdysplasi. Dysplasi er en unormal udvikling af leddet.
Unormal udvikling af albueleddet kan give anledning til udvikling af forskellige lidelser. Fælles for disse lidelser er, at de som følge af fejlbelastning af leddet forårsager udvikling af slidgigt. Ved slidgigt forstås en lidelse, hvor ledbrusken er mere eller mindre ødelagt, og hvor der rundt omkring i leddet er dannet nyt knoglevæv. Slidgigt kan være meget smertefuldt og kan begrænse leddets bevægelighed.

AD er ligesom HD en multifaktoriel arvelig lidelse, hvor en hunds arvelige disposition sammen med de negative miljøbelastninger, som den eventuelt udsættes for, er afgørende for, om den udvikler slidgigt og i hvilken grad.

Afkom kan kun stambogsføreres, hvis begge forældre før parring er AD-fotograferet og har en officiel AD-status registreret i Dansk Kennel Klub.

Skulderdysplasi (OCD)

OCD står for osteochondritis dissecans, der medfører en unormal udvikling af ledbrusken, der kan løsne sig fra det underliggende knoglevæv.

Denne unormale udvikling af ledbrusken medfører halthed og udvikling af slidgigt i skulderleddet og dermed dannelse af nyt knoglevæv (slidgigt=arthroser) i leddet.

OCD er ligesom HD og AD en multifaktoriel arvelig lidelse, hvor en hunds arvelige disposition sammen med de eventuelle negative miljøbelastninger, som den udsættes for, er afgørende for, om den udvikler slidgigt og i hvilken grad.

OCD er en arvelig lidelse som kan påvirke hundens livskvalitet i negativ retning. Der er p.t. ingen avlsrestriktion vedrørende OCD, men jo flere hunde der undersøges for denne lidelse, desto bedre muligheder har Raceledelsen for at danne sig et overblik over udbredelsen inden for racen og avlsrådgive fornuftigt.

Vi ser en meget lille udbredelse af denne lidelse blandt labrador.

PRA

PRA er en forkortelse og udtales som de tre bogstaver enkeltvis  P   R   A. Det er en forkortelse for Progressiv Retinal Atrofi, hvilket er en gruppe øjensygdomme, som forårsager blindhed hos hunde. Flere forskellige typer af PRA er identificeret, og sygdommen er beskrevet hos mere end 100 hunde racer.

Den type PRA der oftest rammer Labrador racen kaldes prcd-PRA.  Prcd står for ”Progressiv Rod-Cone Degeneration”, som oversat betyder ”fremadskridende forstyrrelse/nedbrydning af nethindens tappe og stave”

DNA-test for PRA
Det er muligt at DNA teste Labrador for prcd-PRA. Dette kan gøres hos det amerikanske institut Optigen eller hos det tyske laboratorie Laboklin via egen dyrlæge. Der er indledt et samarbejde med Dansk Kennel Klub, således at DKK får besked om resultatet på alle Labrador der testes for PRA. DNA-test fra andre institutter end Optigen og Laboklin kan ikke registreres i DKK og er dermed ikke gyldige.

HC - Hereditary Cataract - arvelig grå stær, kaldet Posterior Subcapsulær Polar Cataract, dvs. grå stær placeret i bagerste linsepol under linsekapslen. Kan starte ensidigt i 6 – 12 måneders alderen, og kan være hurtigt udviklende og føre til blindhed, - eller i 3-5 års alderen som en mere langsomt fremadskridende form der sjældent fører til blindhed.


Hvalpe kan kun stambogsføres såfremt minimum den ene forælder er gentestet fri for PRA eller genetisk fri via forfædre.

EIC

 
Exercise Induced Collapse hos Labrador Retriever. EIC er beskrevet som et sygdomskompleks som hos nogle hunde kan medføre trænings intolerans og kollaps.
 
Disse hunde kan tolerere mild til moderat arbejdsbelastning, men efter 5 til 20 minutters anstrengende arbejde med ekstrem ”belastning” indtræder svaghed efterfulgt af kollaps.
Nogle af disse hunde kollaberer hver gang de arbejder til denne grænse – andre kollaberer kun af og til.

EIC er en arvelig lidelse som kan påvirke hundens livskvalitet i negativ retning. Der er p.t. ingen avlsrestriktion vedrørende EIC, men jo flere hunde der undersøges for denne lidelse, desto bedre muligheder har Raceledelsen for at danne sig et overblik over udbredelsen inden for racen og for avlsrådgive fornuftigt.
 
Alle undersøgelsesresultater for EIC registreres på hundeweb i DKK.

 

CNM

Centronuclear Myopati kaldes også Hereditary myopathy of the Labrador retriever eller Labrador retriever myophathy, og der findes en tilsvarende type hos mennesker. 


De klassiske symptomer er, at hvalpen ved ca. 2-5 måneders alderen, taber sig i vægt, og bliver stiv i sine bevægelser. Hvalpen tåler ikke motion og bliver muskelsvag. Musklerne udvikles ikke normalt, og ofte får hvalpen vækstproblemer. Ofte stabiliserer sygdommen sig ved et års alderen.

Hos den voksne hund ses en unormal rygskydende kropsstilling og korte stive bevægelser. Med tiden får nogle hunde problemer med vejrtrækningen og/eller synsproblemer.
Sygdommen diagnosticeres ved en DNA test. Gentesten foretages enten hos Laboklin i Tyskland eller Alfort School i Frankrig. Blodprøven udtages hos dyrlægen.

CNM er en arvelig og stærkt invaliderende lidelse, som oftes fører til aflivning af hunden i en ung alder. 

Der er p.t. ingen alvsrestriktion vedrørende CNM

 

Avlsrestriktioner pr. 1. januar 2013

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B).

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK.
En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0)

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Øjenkrav for prcd/PRA: Afkom kan kun stambogsføres såfremt mindst et af forældredyrene er registreret genetisk fri for prcd/PRA i DKK.

En DNA-test for prcd/PRA gælder for livstid. Hvis begge forældredyr er registreret prcd/PRA-fri i DKK, registreres afkommet "Fri grundet forfædres DNA test".